Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BRANDFOG FIRE GUARD SILIKON S 564 VIT 300ML
Art.nr 700097106 Lev.art.nr 56432

Basta
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
PAT
Produktinformation
Fire Guard S 564, en neutralhärdande 1-komponent siliconfogmassa, som härdar med en reaktion med luftfuktighet. Fire Guard S 564 ger en högelastisk fog, som klarar fogrörelser på upp till +/-25 % av fogens bredd. Fogmassan är lätt att bearbeta och har högt klimatiskt motståndsämne. Fire Guard S 564 kan uppnå brandklass EI 300 vid särskilda fog-konstruktioner.

Användas i samband med fogning kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak där brandsäkring önskas. Testad i.h.t. DS EN 1366-4: 2010 och uppfyller ISO 11600 F LM25.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Brandklassad Ja
Certifiering EN 1366-4
Densitet 1,29 kg/liter
Frostbeständig Ja
Färg Vit
För fogar (mm) 12-50
Förpackning Patron
Förvaring Torrt & Svalt
Förvaringstemperatur (°C) 10-18
Hårdhet (shore) 25
Härdningstid (dygn) 1-2mm/dygn
Innehåll (ml) 300
Konsistens Tixotropisk
Lagringstid 12 månader
Nyans Vit
Rörelseförmåga ISO 11600 (%) 25
Temperaturbeständighet (°C) -40 till +140
Typ Brandfogmassa
UV-beständig God
Övermålningsbar Nej
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.