Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

UNIVERSALSPRAY GT7 200 ML
Art.nr 995454 Lev.art.nr 995454

Basta
GT7
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Relekta Universalspray GT7. Universalspray med många användningsområden. Löser rost, smörjer och skyddar leder, länkar, maskindelar etc. Fördriver fukt från elverktyg, elektriska komponenter/kontakter på motorer/maskiner, hindrar kortslutning i utomhuselektronik. Snabb och djup penetrering av muttrar och bultar vid rostlösning och smörjning. Löser oxidation från elektriska komponenter.

Ger en varaktig transparent hinna mot fuktighet, korrosion och oxidation. Rengör verktyg, tar bort avlagringar av tjära, oljespill etc. Mycket bra till låssmörjning/fuktstopp, håller fukt och vatten borta ur lås. Förhindrar frysning och sprängning då GT7 inte blandar sig med vatten.
Beteckning T683201
Innehåll (ml) 200
Typ Universalspray
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C /122 °F.