Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SNABBLIM GEL ERGO 359 3GR

Art.nr 8122DAN Lev.art.nr 8122
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Sekundlim Gelé 359 är ett 1-komponent snabbhärdande cyanoacrylatlim, som tack vare sin väldefinierade tixotropiska konsistens, gör det möjligt att använda sekundlim på såväl råa som porösa material och på lodräta ytor.

Sekundlim Gelé 359 är särskilt lämpligt till limning av små ämnen av metall, gummi, trä, textiler, läder m.m.
Användningsområde Limning på små ämnen av metall, gummi, trä, textiler, läder m.m. vågrätt eller vågrätt
Användningstid 10-30 sekunder
Appliceringstemperatur (°C) +17 till +25
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Transparent
Förpackning Tub
Förvaring Torrt och svalt
Förvaringstemperatur (°C) +10 till +18
Härdningstid (min) 0,25-0,5
Konsistens Tixotropisk
Kvalitet Cyanoakrylat
Lagringstid 12 månader
Max arbetstemperatur (°C) +25
Nyans Transparent
Temperaturbeständighet (°C) -50 till +80
Typ Sekundgel
Vikt (g) 3
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P103 Läs etiketten före användning.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.