Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Guide till ett hållbart takbyte

Guide till ett hållbart takbyte

Idag finns stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan när du renoverar eller lägger nytt tak. I den här guiden har vi sammanställt allt du behöver veta för att kunna göra medvetna och hållbara val före, under och efter ditt projekt.

Även för den som vill minska sin klimat- och miljöpåverkan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Därför har vi sammanställt den här guiden som innehåller allt du behöver veta för att kunna göra medvetna och hållbara val före, under och efter ditt takprojekt

Före projektet: Satsa på ett hållbart tak

Det kan vara lockande att välja det underlag och den takbeläggning som är billigast. Men faktum är att det ofta lönar sig i längden att satsa på god kvalitet – både för dig och för miljön.

 • Välj material med lång livslängd
 • Det finns många miljövänliga takmaterial med lång livslängd och relativt låga utsläpp i tillverkningen. Tegel är ett av våra vanligaste takmaterial, där de höga utsläppen vid framställningen vägs upp av en livslängd på uppemot 100 år. På senare år har även gröna tak blivit alltmer populära.
 • De hjälper till att binda föroreningar, blir hem för djurliv och avlastar dagvattensystemet. Att välja ett lokalt producerat material minskar också klimatpåverkan.

Vi kan även lära oss mycket genom att snegla bakåt i tiden. Skiffertak, som återfinns på många äldre byggnader, produceras med låga koldioxidutsläpp och kan hålla i nära 200 år! Andra traditionella takmaterial som trä och vass har också en låg påverkan och en relativt lång livslängd på cirka 40-50 år

Ta vara på energin

Är det dags att investera i solceller? Monteringen går smidigt och solcellerna hjälper dig att producera el av energin som ändå finns i omlopp. På ett par år kan solcellerna ha betalt av både sig själva och takbytet. Ta kontakt med din kommun för att höra om det behövs bygglov för solcellerna.

Ett annat sätt att tillvarata energin är att tilläggsisolera. Taket står för ungefär 15 procent av en byggnads värmeförluster, men genom att tilläggsisolera minskar du svinnet och sparar dessutom en slant på energiräkningen. Det vanligaste är att tilläggsisolera vindsbjälklaget, men det går även att isolera taket från utsidan vid ett takbyte. Välj ett miljövänligt och giftfritt material, som till exempel cellulosafiber.

Under projektet: Återvinn eller återbruka ditt tak

Innan du kör ditt gamla tak till tippen, se om det är något som går att återanvända.

Återbruka det du kan …
Takpannor i tegel och betong samt skifferplattor är väl lämpade för att användas på nytt. Även yngre vass-, strå och halmtak kan återanvändas, genom att materialet rullas av taket och binds till nya kärvar. I vissa kommuner finns återbyggdepåer som tar emot material, och på sajter som blocket.se eller byggigen.se kan du själv sälja vidare gammalt takmaterial.

… och återvinn resten
Det som inte går att återbruka lämnar du på din lokala återvinningscentral.

 • Skiffer samt takpannor av tegel eller betong sorteras alla som jord, sten, tegel och betong.
 • Plåttak sorteras som metall.
 • Takpapp sorteras som brännbart avfall.
 • Vass-, strå- och halmtak samt gröna tak är komposterbara.
 • Shingeltak innehåller bitumen och lämnas därför som farligt avfall.
 • Takpannor i eternit sorteras som asbest och eternit, dessa ska vara inplastade och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren.
 • Impregnerat virke kan ge utsläpp av miljöfarliga ämnen och ska därför lämnas till särskild förbränningsanläggning med tillstånd, kontakta kommunens miljöförvaltning för mer information.

Efter projektet: Öka livslängden på ditt tak

Taket är den del av huset som utsätts för hårdast slitage på grund av väder och vind. Med rätt underhåll kan du undvika röta och fuktskador. Gå igenom taket två gånger per år för att i god tid upptäcka brister och sätta in lämpliga åtgärder. Du kan läsa mer om takkontroll och underhåll här. 

Vi hjälper dig göra hållbara val

Besök din lokala bygghandel för att se vilka leverantörer som har takbeläggning och underlagsprodukter som passar ditt takprojekt. Vi har ett brett sortiment av hållbara kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som bollplank, rådgivare och problemlösare vid såväl stora som små projekt.