Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CYKELOLJA 100 ML

Art.nr 3208235 Lev.art.nr 994153
CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
FL
Produktinformation
CRC Bike Oil är en multifunktionell sprayolja för cykelunderhåll. Den penetrerar effektivt rost och andra korrosionsprodukter, tränger undan vatten och avlägsnar föroreningar. Den bildar dessutom en effektiv, vattenavvisande skyddsbarriär. Den bästa underhållsprodukten för din cykel.

Utmärkande egenskaper
- Skyddar mot korrosion
- Tränger undan och stänger ute vatten och fukt
- Återställer rostiga delars funktion

Användningsområden:
- Cykelns alla rörliga delar
- Cykelunderhåll året runt
- Skydd under vinterförvaring
Beteckning 33021
Innehåll (ml) 100
Typ Cykelolja
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H223 Brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.