Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PRECISIONSRENGÖRING FÖR FINMEKANIK 125 ML

Art.nr 994136 Lev.art.nr 994136
CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
CRC Dust Off 360 (HFO*-1234ze) är en kondenserad, ej antändlig gasblandning under högt tryck, som lämnar spraymunstycket som en kraftfull stråle av torr inert gas som avlägsnar damm och rengör. Strålen blåser bort ludd, oxidpartiklar och damm på några sekunder. Det är den mest effektiva produkten för rengöring av elektronik och datorer och den bidrar till minskad risk för fel, driftstopp och skador.

Egenskapr:
- Det perfekta alternativet när rengöringsvätskor inte kan användas
- Blåser bort ludd, oxidpartiklar och torra föroreningar
- Oskadlig för plast
- Lämnar inga rester
- Vattenfri
- Kan användas även upp- och nedvänd
- Icke brandfarlig
- Luktfri
- Färglös gas

Användningsområden:
- Elektronik, datorer och servosystem
- Precisionsinstrument
- Magnetbandshuvuden
- Kommunikationsutrustning
- Rengöring av kabelanslutningar
- Tangentbord
*HFO-1234ze är ett drivgas alternativ för att kunna behålla produkten som icke-brandfarlig. Dock är HFO en dyrare drivgas, vilket gör att man får mindre innehåll till samma pris men nu en klimatsmart produkt
Beteckning 33019
Innehåll (ml) 125
Typ Precisionsrengöring
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Signalord

Varning

Faroangivelser

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P336 Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.