Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TEAKOLJA INOMHUS 250ML

Art.nr 901630 Lev.art.nr 901630
hlbr_vl SundahusB
Herdins
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
KRT
Produktinformation
Herdins Teakolja bevarar ädelträets lyster och tar bort gråheten i uttorkat trä. Passar för ädelträ och andra olackerade träytor inomhus. Utmärkt för möbler, gabondörrar och båtinredningar.

En flaska räcker till ca 2,5 m² på nytt virke och 1,5 m² på uttorkat gammalt virke.
Beteckning 104251
Innehåll (ml) 250
Torktid Ca 4 timmar. Brukstorr efter ca 8 timmar
Typ Teakolja
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning