Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MYREFFEKT UTVATTNING 300 ML

Art.nr 5370NE Lev.art.nr 620040
Neudorff
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Myrpulver för effektiv bekämpning av myror utomhus. En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum - en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Myr Effekt utvattning bekämpar hela samhällen snabbt genom att medlet vattnas ner i samhället. Myr Effekt dödar myrorna genom direktkontakt, därför ska både boets in- och utgångar och arbetsmyrornas gångstråk behandlas. Blandas med vatten för utvattning.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.
Beteckning 31698
Innehåll (ml) 300
Konsistens Pulver
Typ Myrbekämpningsmedel
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Miljöfarlig

Faroangivelser

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till korrekt avfallshantering.