Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MYRR EXTRA 200G
Art.nr 700141205 Lev.art.nr 620451

Protect Home
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Myrr Extra Protect Home. En unik granulerad produkt för bekämpning av myror, runt byggnader, på terasser, trottoarer, verandor och ingångar till skjul och garage. Myrorna äter av sockerbetet och tar tar med sig det till boet. För utomhusbruk.

Bekämpningsmedel klass 3. Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.
Beteckning 86600439
Typ Myrbekämpningsmedel
Vikt (g) 200
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Miljöfarlig

Faroangivelser

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.