Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GASPATRON MFT NT65GS/50GS 2 STMFT 2 PACK 80 MM 30 ML

Art.nr 700064996 Lev.art.nr 50750065
MFT
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SB
Produktinformation
0Standardiserad gaspatron med universal infästning 20% längre driftstid mellan patronbyte Smörjande funktion Propan/butan = ren förbränning För både sommar- och vinterbruk Levereras i 2 st/fpk och med standardanslutning000
Antal 2-pack
Gastyp Propan/butan
Typ Gaspatron
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Gas under tryck

Signalord

Fara

Faroangivelser

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andraantändningskällor. Rökning förbjuden.
P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P381 Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
P410 + P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.