Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FOGMASSA TAKFOGMASSA 559 SVART 300ML
Art.nr 700096921 Lev.art.nr 75905

SundahusD
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
PAT
Produktinformation
Takfogmassa 559 är en elastisk 1-komponent special-fogmassa med bas av SBR-gummi. Den utmärker sig genom att häfta på nästan alla underlag, även lätt fuktiga. Takfogmassa 559 används till fogning mellan tak, takpannor, kring skorstenar, ventilationskanaler m.m. Takfogmassa 559 kan övermålas, är väderbeständig.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Densitet 0,95 kg/liter
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Svart
För fogar (mm) 5-10
Förpackning Patron
Förvaring Torrt & Svalt
Förvaringstemperatur (°C) 10-18
Härdningstid (dygn) 1mm/dygn
Innehåll (ml) 300
Lagringstid 24 månader
Nyans Svart
Temperaturbeständighet (°C) -25 till +80
Typ Takfogmassa
UV-beständig God
Övermålningsbar Ja
Övermålningsbar (h) 120-240
Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser .