Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FÖNSTERKITT TERMOKITT 684 LJUSGRÅ 375ML
Art.nr 68427DAN Lev.art.nr 68427

SundahusB
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Termokitt 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsats av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen).

Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster på och skyddar glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar och under huden förblir kittet plastiskt. Termokitt 684 är övermålningsbart och är tixotropiskt lättarbetat.
Användningsområde Kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Bearbetningsbar minuter 15
Brandklassad Nej
Densitet 2 kg/liter
Efterbehandling Övermålas
Farosymboler Nej
Frostbeständig Ja
Färg Grå
Förpackning Bägare
Förvaring Torrt & Svalt
Förvaringstemperatur (°C) 10-18
Huvudmaterial Vegetabilisk olja
Härdningstid (dygn) 4
Innehåll (ml) 375
Konsistens Tixotropisk
Kvalitet Oljebaserat
Lagringstid 24 månader
Lösningsmedel Nej
Nyans Ljusgrå
Rengöring Wipes 915
Rengöring verktyg Terpentin
Temperaturbeständighet (°C) -35 till +90
Typ Fönsterkitt
Väderbeständig Ja
Övermålningsbar Ja
Övermålningsbar (h) 48
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.