Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FASADLASYR TINOVA TRAD TIXETT TRANS BC NORDSJÖ UTOMHUS 0,9L

Art.nr 700156818 Lev.art.nr 5207647
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Traditionell tjärlasyr Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior är en traditionell tjärlasyr avsedd för träfasader utomhus. Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior ger en hållbar och vacker yta.
Användningsområde Utomhus
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Halvblank 40
Kulör BC
Nyans Base Clear
Rengöring verktyg Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta
Serie Tinova
Torktid 6 h
Typ Fasadlasyr
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 0,9
Åtgång (m²/l) 4-8
Övermålningsbar (h) 16
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.