Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PUTSFASADFÄRG MURTEX ACRYLIC BW NORDSJÖ UTOMHUS 10L

Art.nr 700158016 Lev.art.nr 5362604
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Vattenburen helmatt fasadfärg Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement. Produkten levereras färdig i baser, vilket betyder att de kan brytas i alla kulörer. Kontakta din färghandlare för att få rätt kulör, om den inte finns på nätsidan.
Användningsområde Utomhus
Arbetstemperatur (°C) Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%)
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Helmatt 3
Kulör BW
Nyans Base White
Rengöring verktyg Vatten
Serie Murtex Acrylic
Torktid 1 h
Typ Putsfasadfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 10
Åtgång (m²/l) Nymålning 4-6, ommålning 6-8
Övermålningsbar (h) 12
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.