Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PUTSFASADFÄRG MURTEX SILICATE BC NORDSJÖ UTOMHUS 9,3L

Art.nr 700156920 Lev.art.nr 5361509
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
BC NORDSJÖ UTOMHUS 9,3L Murtex Silicate är en helmatt fasadfärg främst avsedd för målning på puts. Den kan även användas på betong fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikatmålade ytor. Murtex Silicate låter fasaden andas. Produkten levereras färdig i baser, vilket betyder att de kan brytas i alla kulörer. Kontakta din färghandlare för att få rätt kulör, om den inte finns på nätsidan.
Användningsområde Utomhus
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Matt 3
Kulör BC
Nyans Base Clear
Rengöring verktyg Såpvatten
Serie Murtex Silicate
Torktid 1 h
Typ Putsfasadfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 9,3
Åtgång (m²/l) Nymålning 3-5, ommålning 4-6
Övermålningsbar (h) 12
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.