Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

DÖRR&FÖNSTERFÄRG TINOVA D&W BC NORDSJÖ UTOMHUS 0,94L
Art.nr 700158267 Lev.art.nr 5234631

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Snabbtorkande dörr- och fönsterfärg Tinova Dörr- och fönsterfärg är en snabbtorkande fönsterfärg vilket gör att du kan måla klart dina dörrar och fönster på en dag. Glans och kulör håller betydligt längre än traditionell fönsterfärg. Produkten levereras färdig i baser, vilket betyder att de kan brytas i alla kulörer. Kontakta din färghandlare för att få rätt kulör, om den inte finns på nätsidan.
Användningsområde Utomhus
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Halvblank 35
Kulör BC
Nyans Base Clear
Rengöring verktyg Såpvatten
Serie Tinova
Torktid 2 h
Typ Dörr- och fönsterfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 0,94
Åtgång (m²/l) 4-8
Övermålningsbar (h) 4
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.